Szkolenia bhp Wrocaw, bhp Wrocaw


Usugi bhp i p.po Wrocaw


Firma ASEKOR wiadczy kompleksowe usugi z zakresu bhp. Na zlecenie klienta przeprowadzamy wstpne i okresowe szkolenia bhp, tworzymy kompletn dokumentacj BHP, sporzdzamy oceny ryzyka zawodowego oraz Instrukcje Bezpieczestwa Poarowego. Zgodnie z obowizujcymi przepisami przejmujemy obowizki Suby BHP. Naszymi staymi wsppracownikami s rzeczoznawcy z dziedziny bhp i ochrony p.po, co jest gwarancj zgodnoci z obowizujcymi przepisami.

W ramach usug outsourcingowych sprawujemy kompleksow opiek nad firmami z terenu caego kraju, przeprowadzamy audyty systemw zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy oraz reprezentujemy pracodawcw przed organami Pastwowej Inspekcji Pracy. Cennik usug BHP Wrocaw zawiera podstawow wycen wiadczonych usug.


szkolenia bhp


Szkolenia w formie stacjonarnej


 • Szkolenie wstpne BHP instrukta oglny Wrocaw - 50 z
 • Szkolenie wstpne BHP w j. angielskim instrukta oglny Wrocaw - 150 z
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracownikw zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych - 60 z
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcw i osb kierujcych pracownikami - 150 z
 • Szkolenie okresowe BHP dla kadry inynieryjno - technicznej - 150 z
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracownikw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 70 z
 • Kurs pierwszej pomocy Wrocaw - praktyczne szkolenie dla osb odpowiedzialnych za dziaania ratownicze w zakadach pracy oraz dla osb prywatnych - 150 z
 • Szkolenie p.po z zakresu zwalczania poarw i ewakuacji pracownikw - szkolenie z uyciem podrcznego sprztu ganiczego dla osb odpowiedzialnych za dziaania ratownicze na terenie zakadu pracy - 90 z
 • Szkolenie AZBEST - Szkolenie z zakresu bezpiecznego uywania i usuwania wyrobw zawierajcych azbest - 150 z
 • Szkolenie dla osb ubiegajcych si o licencje detektywa - 850 z
 • System HACCP - Szkolenie z minimum sanitarnego Wrocaw - 150 z • Szkolenia BHP e-learning


  Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860) okresowe szkolenia BHP dla pracownikw administracyjno - biurowych, kadry kierowniczej, pracodawcw i kadry inynieryjno technicznej mog by przeprowadzane w formie samoksztacenia kierowanego ( e- learning BHP ). Szkolenie koczy si egzaminem, kady uczestnik otrzymuje penoprawne zawiadczenie

  • e-learning BHP dla pracownikw biurowych 39,00 z
  • e-learning BHP dla osb kierujcych pracownikami 90,00 z
  • e-learning BHP dla kadry inynieryjno - technicznej - 90,00 z
  • e-learning BHP dla pracodawcw - 90,00 z

  Szkolenia BHP w formie samoksztacenia (e-learning)
  w jzyku angielskim

  • Safety training for office workers online 150,00 z
  • Safety training for employers online 250,00 z
  • Safety training for engineering employee 250,00 z

  elearning_bhp


  Pozostae usugi


  • Nadzr BHP na budowie - Penienie obowizkw Koordynatora BHP na budowie.
  • Instrukcja Bezpieczestwa Poarowego - przygotowanie budynkw do odbioru Pastwowej Stray Poarnej pod ktem formalno-prawnym, aktualizacja instrukcji p.po, plany ewakuacyjne budynkw.
  • Szkolenia okresowe BHP przez internet
  • Ochrona rodowiska - pena obsuga firm - ewidencja odpadw, naliczanie opat, pozwolenia rodowiskowe, opracowanie programw gospodarki odpadami.
  • Dokumentacja systemu HACCP w obrocie ywnoci - tworzenie procedur, instrukcji, szkolenia

  Bezpatne porady BHP


  Firma ASEKOR zaprasza na dyskusyjne forum bhp i p.po na ktrym moecie Pastwo uzyska bezpatne porady.


pierwsza pomoc