Buduj Bezpiecznie!

Oferujemy kompleksowe Nadzory BHP na terenie budowy. Specjalizujemy się w Nadzorach BHP na trenie budów przemysłowych, kubaturowych, liniowych oraz energetycznych w kraju i za granicą. Przez 10 lat działalności pełniliśmy nadzory na ponad 100 projektach!

czytaj więcej

Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Kwalifikowane Kursy Pierwszej Pomocy

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Miejsce szkolenia: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro)

Data szkolenia: Do ustalenia

Czas trwania szkolenia: 66 godziny dydaktyczne (po 45 min)

Cena szkolenia: 750 zł brutto 

Całkowity koszt Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie oraz dodatkową niezbędną dokumentację .

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy  należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

Opis usługi

Uczestnicy szkolenia

 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kierowany jest do służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu wypadku, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym:

▪ Strażacy Państwowej Straży Pożarnej,

▪ Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej,

▪ Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

▪ Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

▪ Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Cel szkolenia

 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

1. Utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

2. Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.

4. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 

Tematyka szkolenia

 

1.   Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.

2.   Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

3.   Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.

4.   Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz
Szczegółowe.

5.   Poszkodowany nieprzytomny.

6.  Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).

7.   Zasady defibrylacji poszkodowanego metoda półautomatyczna i automatyczna.

8.   Wstrząs.

9.   Inne stany nagłe — drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

10. Urazy mechaniczne i obrażenia — złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.

11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.

12. Taktyka działań ratowniczych — zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.

13.  Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

 

Organizacja szkolenia

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 

▪ Odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu,

▪ Posiada zaświadczenie, które utraciło ważność, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ustawą, lub pełni w nich służb, lub jest ich członkiem.

 

Kurs trwa co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych.

 

Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.

 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań testowych zawartych w karcie testowej.

 

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

 

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1. Dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy

2. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i ocena wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

 

Ocena niedostateczna zostaje postawiona, gdy opowie się za nią co najmniej 75 % składu komisji.

 

Uczestnik, który odbył kurs i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym z zakresu wiedzy i umiejętności objętej programem szkolenia otrzymuje od kierownika podmiotu prowadzącego kurs zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskuje tytuł ratownika.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

 

Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl