Buduj Bezpiecznie!

Oferujemy kompleksowe Nadzory BHP na terenie budowy. Specjalizujemy się w Nadzorach BHP na trenie budów przemysłowych, kubaturowych, liniowych oraz energetycznych w kraju i za granicą. Przez 10 lat działalności pełniliśmy nadzory na ponad 100 projektach!

czytaj więcej

Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Okresowe szkolenie dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

 

Miejsce szkolenia: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro) – wejście w bramie od ul. Legnickiej, za sklepem Biedronka

 

PLANOWANE TERMINY SZKOLENIA:

19-22.05.2020

13-16.10.2020

 

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Szkolenie zorganizowane jest w formie 4 – dniowych warsztatów.

Istnieje również możliwość realizacji szkolenia w formie 2 – dniowych warsztatów połączonych z e-learningiem lub wyłącznie w formie samokształcenia: szkolenie internetowe dla Służby BHP

 

Cena szkolenia:

600 zł brutto

 

Całkowity koszt szkolenia okresowego obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o odbyciu Okresowego Szkolenia dla Pracowników Służby BHP,

 

Gratisy: Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zaświadczenie ppoż dla osób odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację!!!

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadani tej służby należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

 

Opis usługi

 

 

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej Służby?

 

▪ pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

▪ pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),

▪ pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

▪ specjalista ds. BHP spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.

 


Cel szkolenia

 

Celem szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

▪ przepisów prawnych dotyczących bhp,

▪ analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

▪ organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,

▪ pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (np. odpowiedzialność za stan bhp, kwalifikacja zdarzeń wypadkowych, dobór środków ochrony indywidualnej, realizacja nakazów i decyzji organów kontroli zewnętrznej, opracowywanie analiz stanu bhp, ocena ryzyka zawodowego, skuteczność szkoleń).

 

 

 Program szkolenia

 

Dzień I (9:00 – 15:00)

 

I. Organizacja bezpiecznej pracy

 1. Prace w wykopach.

 2. Prace elektroenergetyczne.

 3. Maszyny do robót ziemnych i drogowych.

 4. Rusztowania - zasady montażu, uprawnienia, eksploatacja.

 5. Prace na wysokości.

 6. Podnośniki samojezdne oraz urządzenia transportu bliskiego podlegające UDT - eksploatacja, uprawnienia.

 7. Środki ochrony indywidualnej.

 8. Substancje chemiczne oraz paliwa w miejscu pracy.

 9. Dokumentacja BHP na terenie budowy - plan BIOZ oraz Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

 10. Kontrole zewnętrzne.

II. Maszyny w przemyśle

 1. Omówienie podstawowych dyrektyw Dotyczących bezpieczeństwa maszyn: Dyrektywa narzędziowa 209/104/WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

 2. Wymagania minimalne oraz zasadnicze - podstawowe różnice.

 3. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych oraz zasadniczych

 4. Procedury odbioru maszyn w zakładzie (sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, odpowiedzialność)

 5. Uprawnienie i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń.

 6. Organy nadzoru - środki prawne wydawane podczas i po kontroli: nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac.

 7. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących eksploatacji maszyn w zakładzie.

 8. Omówienie wybranych wypadków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń (zalecenia pokontrolne).

 9. Dostosowanie stanowiska pracy przy maszynie do wymogów, dyrektyw, BHP i ppoż.

 10. Systemy zabezpieczeń maszyn (bariery, osłony, blokady).

 11. Kwalifikacje pracowników obsługujących wózki widłowe (zaświadczenie kwalifikacyjne, książka operatora, imienne zezwolenie)

 12. Wyznaczanie dróg transportowych w zakładzie pracy - omówienie podstawowych przepisów.

III. Prace szczególnie niebezpieczne

 1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych - regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i

 2. higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych.

 3. Obowiązki pracodawcy związane z organizacją prac szczególnie niebezpiecznych.

 4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

 5. Stosowane środki ochrony indywidualnej przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

IV Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakres ich działań i uprawnień

V Wypadki w pracy

 1. Uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym.

 2. Środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy.

 3. Badania wypadkowości w zakładzie pracy.

 4. Analiza wypadków – metody, przykłady.

 5. Protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

 Dzień II (9:00 – 15:00)

 

I Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Ćwiczenia praktyczne:

 1. Symulacja badania wstępnego poszkodowanego.

 2. Nauka układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (na fantomie, przy zastosowaniu jednorazowych maseczek do resuscytacji), symulacja automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 4. Przećwiczenie rękoczynu Heimlicha oraz innych metod pomocy poszkodowanym przy zakrztuszeniach i zachłyśnięciach.

II. System ochrony przeciwpożarowej. Przepisy ogólne (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego)

 1. Strefy wybuchowe - wymagania, które powinny spełniać pomieszczenia np. magazynowe, przeznaczone do składowania gazów palnych.

 2. Instrukcje składowania i magazynowania gazów technicznych (na podstawie kart charakterystyki).

 3. Konserwacja i przeglądy sprzętu ppoż (gaśnice, węże, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne) - częstotliwość, uprawnienia.

 4. Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem - przykładowa dokumentacja.

III. Zmiany w przepisach

 1. Aktualne zmiany w Kodeksie pracy.

Informacje Dodatkowe:

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają  Certyfikat ukończenia kursu Służby BHP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

 

Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl