Buduj Bezpiecznie!

Oferujemy kompleksowe Nadzory BHP na terenie budowy. Specjalizujemy się w Nadzorach BHP na trenie budów przemysłowych, kubaturowych, liniowych oraz energetycznych w kraju i za granicą. Przez 10 lat działalności pełniliśmy nadzory na ponad 100 projektach!

czytaj więcej

Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Szkolenia energetyczne

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz.1184) oraz Rozporządzenia M G i P z 20 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 141 poz.1189)

 

Miejsce: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro)

Data kursu: Do ustalenia

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych (po 45 min)

Cena szkolenia: do ustalenia

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie energetyczne należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

Opis usługi

Kto powinien odbyć szkolenie energetyczne?

 

Szkolenie energetyczne skierowane jest do osób zatrudnionych na stanowisku pracy związanym z dozorem lub eksploatacją instalacji elektrycznych.

 

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828].

§ 5. 1. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1. eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2. dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

RODZAJE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. Urządzenia i instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Cel szkolenia

 

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności wymaganych podczas wykonywania prac związanych z dozorem lub eksploatacją instalacji elektrycznych, zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego rodzaju urządzeń energetycznych wykorzystywanych na stanowiskach pracy.

 

Tematyka szkolenia

 

 

Tematyka szkolenia osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

 

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

 

 

Tematyka szkolenia osób zajmujących się dozorem:

 

1. Przedstawienie przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

2. Przedstawienie przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.

3. Przedstawienie przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

4. Przedstawienie przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.

5. Przedstawienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.

6. Przedstawienie zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.

7. Przedstawienie zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

8. Przedstawienie zasad i warunków wykonywania prac kontrolno- pomiarowych i montażowych.

 

Organizacja szkolenia

 

Kurs zakończony jest egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną, pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia energetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym ważnym przez 5 lat od daty wydania.

 

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie, sekretarz. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny, złożony, co najmniej z trzech osób, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji. Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej z tematyki szkolenia energetycznego. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Komisja, w terminie 14 dni od dnia egzaminu, wydaje świadectwo kwalifikacyjne.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

 

Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl