Buduj Bezpiecznie!

Oferujemy kompleksowe Nadzory BHP na terenie budowy. Specjalizujemy się w Nadzorach BHP na trenie budów przemysłowych, kubaturowych, liniowych oraz energetycznych w kraju i za granicą. Przez 10 lat działalności pełniliśmy nadzory na ponad 100 projektach!

czytaj więcej

Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Szkolenie ATEX

Podstawa prawna

Szkolenie ATEX zawiera informacje z zakresu techniki przeciwwybuchowej oraz dyrektyw ATEX. Uczestnictwo w tym szkoleniu pozwala w podstawowym zakresie spełnić wymagania Polskiej Normy PN-EN60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla osób pracujących w strefach EX.

 

Miejsce szkolenia: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro)

Data kursu: Do ustalenia

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych (po 45 min)

Cena szkolenia: do uzgodnienia

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie ATEX należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

Opis usługi

Kto powinien odbyć szkolenie ATEX?

 

Szkolenie ATEX przeznaczone jest dla osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem oraz mających do czynienia z urządzeniami w wykonaniu EX:

 

▪ pracownicy techniczni i zarządzający oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem oraz wszędzie tam, gdzie w użyciu pozostają środki łatwopalne,

▪ osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem,

▪ projektanci urządzeń w wykonaniu EX,

▪ firmy ubezpieczeniowe i rzeczoznawcy.

 

Cel szkolenia

 

Szkolenie ATEX zawiera informacje z zakresu techniki przeciwwybuchowej oraz dyrektyw ATEX. Uczestnictwo w tym szkoleniu pozwala w podstawowym zakresie spełnić wymagania Polskiej Normy PN-EN60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla osób pracujących w strefach EX.

 

Zgadnie z dyrektywą ATEX 137 pracodawca jest zobowiązany:

▪ zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem,

▪ zapobiegać wybuchom i zapewnić ochronę przed ich skutkami, pracodawca powinien stosować, odpowiednie do rodzaju działalności, techniczne lub organizacyjne środki ochronne,

▪ dokonać kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, w przypadku zmiany organizacji pracy lub wprowadzenia zmiany urządzeń pracodawca jest zobowiązany do aktualizacji powyższego dokumentu,

▪ przed udostępnieniem miejsca pracy do sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka,

▪ do podjęcia wszelkich niezbędne środków w celu zapewnienia: że miejsca pracy, urządzenia oraz elementy łączące, zostały zaprojektowane, wykonane, połączone i zainstalowane oraz są utrzymywane i działają w sposób minimalizujący zagrożenie wybuchem.

 

Tematyka szkolenia

 

W czasie trwania szkolenia ATEX omawiane są najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX oraz z norm zharmonizowanych. Uzupełnieniem głównej problematyki szkolenia jest omówienie podstaw prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

Tematyka szkoleń ATEX dostosowywana jest zawsze do specyficznych problemów występujących w danym zakładzie produkcyjnym lub w organizacji.

 

Tematyka szkolenia zawiera omówienie zagadnień związanych z:

▪ atmosferą wybuchową,

▪ strefami zagrożenia wybuchem i ich podstawowymi zasadami klasyfikacji i oznakowania,

▪ grupy i kategorie,

▪ właściwym typem zabezpieczeń przeciwwybuchowych stosowanych w przemyśle oraz z zasadami ich doboru do występującego zagrożenia,

▪ właściwym zabezpieczeniem urządzeń,

▪ grupami wybuchowości i klasami temperaturowymi,

▪ instalacją i jej eksploatacją, w tym przedstawienie podstawowych zasad bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem,

▪ strefami pyłowymi,

▪ zasady projektowania instalacji elektrycznych i I&C dla stref Ex,

▪ przedstawieniem obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem wybuchowym (dyrektywa ATEX137 i rozporządzenie polskie oraz dyrektywa ATEX95 i rozporządzenie polskie) i bezpieczeństwem pożarowym (rozporządzenie MSWiA 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów oraz wzajemne relacje z dyrektywą ATEX137).

 

Organizacja szkolenia

 

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego eksperta oraz praktyka w dziedzinie techniki przeciwwybuchowej a jednocześnie specjalistę bhp i ppoż., co jest najlepszą rekomendacją by skorzystać z proponowanego przez nas kursu.

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

 

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

 

Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl