Buduj Bezpiecznie!

Oferujemy kompleksowe Nadzory BHP na terenie budowy. Specjalizujemy się w Nadzorach BHP na trenie budów przemysłowych, kubaturowych, liniowych oraz energetycznych w kraju i za granicą. Przez 10 lat działalności pełniliśmy nadzory na ponad 100 projektach!

czytaj więcej

Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Wstępne szkolenie BHP Instruktaż ogólny

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

 

Terminy szkoleń: Szkolenia stacjonarne zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

 

 

 

Miejsce szkolenia: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro)

Wejście od ul. Legnickiej w bramie (za Biedronką i Apteką Popowicką)

 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne (po 45 min)

 

Cena szkolenia: 50 zł netto/brutto (zwolniony vat)

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie wstępne należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału.

Prosimy o podanie w kwestionariuszu adresu e-mail do wysyłki faktur elektronicznych w formacie pdf.

Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału w szkoleniu

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

Opis usługi

Kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP?

            Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, niezależnie od wymiaru etatu, a także stażu pracy u innych pracodawców. W szczególności Szkolenie wstępne BHP muszą ukończyć:

▪  nowo zatrudniani pracownicy,

▪  studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,

▪  uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Cel szkolenia

▪ zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz w regulaminie pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy,

▪  zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami ochrony ppoż,

▪ zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy, które określone zostały w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie pracy,

▪  zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Tematyka szkolenia

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

9. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

10. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

11. Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

12. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

13. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Organizacja szkolenia

        Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP na podstawie materiałów opracowanych przez organizatora szkolenia. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje multimedialne, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz przedstawiona zostanie obsługa podręcznego sprzętu ppoż. Organizator szkolenia wydaje uczestnikowi kartę szkolenia wstępnego, zgodną ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Fakturę VAT organizator szkolenia przesyła pocztą na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail lub adres korespondencyjny.

Termin ważności szkolenia

Szkolenie jest ważne:

▪ 6 miesięcy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

lub

▪ 12 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych

Po upływie wyżej określonych terminów pracownik musi przejść okresowe szkolenie BHP. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami szkolenie okresowe może zostać przeprowadzone w formie szkolenia stacjonarnego lub w formie samokształcenia kierowanego przez internet (e-learning). Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych mogą uczestniczyć wyłącznie w szkoleniach okresowych BHP zorganizowanych w formie stacjonarnej.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

 

Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl