Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, zawierający analizę warunków budowlanych, procesu technologicznego z uwzględnieniem występujących zagrożeń, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, ustaleń organizacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz sposobów prowadzenia ewakuacji.

 

Obowiązek opracowania Instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkownikach obiektu.

 


Obiekty dla których wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

▪budynki użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.),

▪budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki),

▪hale produkcyjne,

▪hale magazynowych,

▪budynki inwentarskie.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z:

▪części opisowej,

▪części graficznej,

▪załączników.

 

Treść Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego to:

▪warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem,

▪sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

▪sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

▪sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,

▪sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,

▪sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

 

Oferujemy Państwu opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z uwzględnieniem planów ewakuacyjnych i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego przez zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (BIP) jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych, Państwowej Straży Pożarnej wykonania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej.

 

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od charakterystyki obiektu, profilu prowadzonej działalności, rodzaju i ilości substancji palnych oraz lokalizacji zakładu pracy.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 30
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  3
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 99 zł od 299 zł od 599 zł od 999 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Wrocław – centrala
usługi: bhp, p.poż, eko, pierwsza pomoc

LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d lok. 6
54-203 Wrocław
 

NIP: 8942382069

Kontakt:

Iwona Ryska
kierownik biura

tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

Zapytania ofertowe proszę kierować na adres:
email: bhp@asekor.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: warszawa@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: poznan@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: krakow@asekor.pl

ASEKOR Bydgoszcz
usługi: bhp, p.poż
email: bydgoszcz@asekor.pl