Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Nadzór BHP na budowach

Podstawa prawna

W związku z szeregiem obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Kodeksie Pracy oraz przepisach towarzyszących, prowadzimy szeroką ofertę usług pozwalających na ich realizację.

 

Koordynator BHP sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, a jego prawa oraz obowiązki powinny być określone w porozumieniu zawartym między pracodawcami.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Podstawowa obsługa projektu budowlanego obejmuje nadzór BHP i PPOŻ na terenie budowy w zakres, którego wchodzą:

 

▪współudział przy tworzeniu planu BiOZ,

▪prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy,

▪kontrola stanu bezpieczeństwa stanowiskach pracy (raporty bhp z kontroli),

▪współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy na budowie.

 

Kontrola firm podwykonawczych z zakresu:

 

▪weryfikacja dokumentacji IBWR,

▪bieżąca kontrola organizacji stanowisk pracy,

▪stanu technicznego stosowanego sprzętu budowlanego,

▪posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich oraz uprawnień,

▪weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych,

▪badania trzeźwości pracowników.

 

W ramach współpracy ze służbami BHP Generalnego Wykonawcy, Inwestora, Inwestora Zastępczego, PIP, i innymi wykonujemy następujące zadania:

 

▪weryfikacja: szkoleń BHP, badań lekarskich, kwalifikacji i uprawnień pracowników,

▪audyt sprzętu budowlanego podlegającego pod dozór UDT,

▪oznaczenie terenu inwestycji:

- wydzielenia i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych zgodnie z planem organizacji budowy,

- umieszczenie znaków BHP dotyczących zasad poruszania się na terenie budowy,

- rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego,

- rozmieszczenie oznakowania ewakuacyjnego i dróg komunikacji i ewakuacji wraz z punktami zbornymi.

▪określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy,

▪przeprowadzanie szkoleń wprowadzających BHP dla pracowników,

▪bieżąca kontrola placu budowy i odbiory stanowisk pracy, ustalenie wydzielenia stref niebezpiecznych, omówienie z podwykonawcami zagrożeń w obrębie wykonywania prac,

▪sporządzenie dziennego raportu BHP,

▪organizacja spotkania BHP z udziałem podwykonawców,

▪wykonanie zaleceń pokontrolnych BHP Inwestor,

▪udział w spotkaniach koordynacyjnych,

▪udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

▪udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych,

▪prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów podwykonawców,

▪doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP,

▪współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy na budowie.

 

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od wielkości i lokalizacji inwestycji, liczby zatrudnionych pracowników, zastanego, w chwili rozpoczęcia świadczenia usług oraz stanu bhp i ppoż.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 30
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  3
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 99 zł od 299 zł od 599 zł od 999 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Wrocław – centrala
usługi: bhp, p.poż, eko, pierwsza pomoc

LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d lok. 6
54-203 Wrocław
 

NIP: 8942382069

Kontakt:

Iwona Ryska
kierownik biura

tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

Zapytania ofertowe proszę kierować na adres:
email: bhp@asekor.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: warszawa@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: poznan@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: krakow@asekor.pl

ASEKOR Bydgoszcz
usługi: bhp, p.poż
email: bydgoszcz@asekor.pl