Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Ocena Ryzyka Zawodowego

Podstawa prawna

Ustawa Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 

Cena : od 90 zł brutto 

 

Składanie zamówienia:  W celu złożenie zamówienia na wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego należy złożyć zapytanie na adres e-mail bhp@asekor.pl z uwzględnieniem podstawowych informacji.

 

Więcej informacji o Ocenie Ryzyka Zawodowego znajdziesz poniżej.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

RYZYKO ZAWODOWE to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

 

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ma na celu:

1. Identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy,

2. Wdrożenie działań eliminujących lub minimalizujących zagrożenia,

3. Zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Przebieg oceny ryzyka zawodowego

1. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

2. Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia

3. Oszacowanie ryzyka

4. Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe

5. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

 

Częstotliwość z jaką należy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego:

1. Przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,

2. Przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),

3. Po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,

4. Po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (o ile ich wyniki zasadniczo różnią się

od poprzednich lub są wykonywane po raz pierwszy),

5. Po zaistnieniu wypadku przy pracy.

 

Metody analizy ryzyka zawodowego:

1. Metoda wg polskiej normy PN-N-18002

2. Metoda - RISC SCORE

3. Metoda  ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

4. Metoda FMEA

 

W ramach świadczonych usług pomożemy Państwu dobrać odpowiednią metodę oceny ryzyka zawodowego. Uwzględniając czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne zidentyfikujemy zagrożenia i poddamy je analizie. Zaproponujemy również rozwiązania techniczne oraz organizacyjne minimalizujące lub eliminujące ryzyko.

 

Aby wypełnić obowiązki nałożone przez prawo na pracodawcę sporządzimy odpowiednią dokumentację i w razie konieczności przeprowadzimy szkolenie na temat prowadzenia dokumentacji oraz metodyki przekazywania pracownikom informacji zawartych w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.  

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl