Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Szkolenia 5S

Podstawa prawna

 

 

Miejsce szkolenia: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro)

Data kursu: Do ustalenia

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (po 45 min)

Cena szkolenia: do ustalenia

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie 5S należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

Opis usługi

Kto może odbyć szkolenie 5S?

 

Szkolenie 5 S przeznaczone jest dla osób związanych z zarządzaniem produkcją, głównie dla inżynierów produkcji, operatorów, pracowników produkcji oraz innych osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesu produkcji i znajdujących się tam stanowisk pracy, a także dla kierowników, menadżerów zainteresowanych tematyką filozofii 5 S.

 

Cel szkolenia

 

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego wdrożenia systemu 5 S oraz jego narzędzi, powiązanych z Kaizem oraz z Kompleksowym Zarządzaniem Jakością, kolejnym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności wymaganych do odpowiedniego zarządzaniu systemem pracy w przedsiębiorstwie według zasad filozofii 5 S na poszczególnych stanowiskach roboczych.

 

Szkolenie 5S ma na celu ciągłe doskonalenie, podnoszenie efektywności pracy przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, a w efekcie prowadzi do trwałego rozwoju firmy. Wprowadzenie filozofii 5 S umożliwi zredukowanie kosztów oraz pozwoli na maksymalizację zysków dzięki doskonałemu zarządzaniu, każdym stanowiskiem pracy na etapie produkcji, działalności przedsiębiorstwa.

 

Jest to metoda wymagająca cały czas systematycznego uczenia się, pilnowania dyscypliny i standaryzacji pracy oraz dążenia do perfekcji od wszystkich pracowników, na każdym etapie działalności.

 

Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM Total Quality Management) jako współczesna teoria zarządzania wprowadza zmiany w firmie poprzez zmianę jej kultury organizacji, a jej istotnym aspektem jest powiązanie przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz troska o harmonię w zakresie bezpieczeństwa i zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a także w zakresie ochrony środowiska naturalnego i wpływu innych społecznych uwarunkowań występujących w procesie pracy.

 

Szkolenie 5S zapozna uczestników z założeniami filozofii 5 S określanymi jako ,,zasady dobrego gospodarowania”, do których zaliczamy: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz samodoskonalenie w pracy, które są ściśle powiązane z Kompleksowym Zarządzaniem Jakością, w tym z założeniami Kaizem głownie w aspekcie indywidualnych usprawnień na poszczególnych stanowiskach pracy oraz przy zespołowym wdrażaniu założeń 5 S w firmie, których celem jest poprawa efektywności, jakości, bezpieczeństwa i ergonomii pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, dzięki zmianie organizacji przestrzeni pracy.

 

Tematyka szkolenia

 

Tematyka szkolenia 5S dostosowywana jest zawsze do grupy osób obecnych na szkoleniu oraz do charakteru działalności przedsiębiorstwa.

 

1. Wprowadzenie do Zarządzania Jakością (TQM Total Quality Management):

▪ rozwój systemów zarządzania jakością i jego rys. historyczny:

- TQM,

- Kaizem,

- 5S.

▪ wyjaśnienie elementów koncepcji TQM,

▪ wyjaśnienie założeń kaizem.

 

2. Przedstawienie systemu 5 S:

▪ wyjaśnienie podstawowych pojęć i definicji systemu 5 S,

▪ zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami organizacji miejsca pracy:

- z pierwszymi trzema zasadami filozofii 5S, tzw. ,,pierwsze trzy    kroki wprowadzające”: selekcja, systematyka, sprzątanie,

- z zasadami promocji i ustalania wspólnej polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie,

- z zasadami tworzenia planu wprowadzania systemu 5S,

- z zasadami wyznaczania obszarów, w których ma zostać wprowadzony system 5 S,

- wyjaśnienie czwartego kroku, którym jest standaryzacja oraz przedstawienia właściwych metod tworzenia harmonogramu sprzątania,

- wyjaśnienie ostatniej zasady filozofii systemu 5S jaką jest samodyscyplina pracowników.

 

3. Przedstawienie korzyści wynikających z właściwie wprowadzonego i utrzymywanego systemu 5S w przedsiębiorstwie.

 

4. Przedstawienie przykładowych rozwiązań wprowadzonych w wybranych firmach.

 

5. Wyjaśnienie potrzeby ciągłego doskonalenia Systemu 5S wprowadzonego w przedsiębiorstwie, poprzez podejmowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych.

 

6. Zajęcia warsztatowe.

 

 

Organizacja szkolenia

 

Szkolenie zorganizowane jest w formie wykładu i zajęć warsztatowych.

 

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia.

 

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Terminy szkoleń Rodzaj szkolenia Cena

21.05.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

120 zł

28.05.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

120 zł

03.06.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

120 zł

04.06.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

120 zł

 

Terminy szkoleń Rodzaj szkolenia Cena

04.06.2024

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

150 zł

04.06.2024

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

150 zł

03.06.2024

04.06.2024

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

 

200 zł

 

Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
100
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl