Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Bezpieczeństwo procesowe

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV – Poważne awarie (tekst jednolity, Dz.U. Nr 25, poz. 150).

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 58, poz 535) w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz.U. Nr 30, poz 208) zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 104, poz 970) w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. (Dz.U. Nr 197, poz 1632) zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1219) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1527) zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

 

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewnienia ich bezpiecznego działania. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążąc się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Z takimi zagrożeniami mamy do czynienia zwłaszcza w przemyśle:

 

▪chemicznym,

▪petrochemicznym,

▪gazownictwie,

▪energetyce.

 

 

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie. Planowanie i realizacja polityki bezpieczeństwa.

 

2. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych, status regulacji normatywnych i stosowanie Dobrych Praktyk.

 

3. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym.

 

4. Ogólny model zarządzania ryzykiem procesowym.

 

5. Specyfika i mechanizmy powstawania poważnych awarii przemysłowych.

 

6. Identyfikacja i ocena scenariuszy awaryjnych.

 

7. Narzędzia analityczne w ocenie zagrożeń.

 

8. Raportowanie analiz bezpieczeństwa.

 

9. Planowanie i wdrażania organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa i ochrony.

 

10. Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.

 

11. Kultura bezpieczeństwa.

 

12. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożenia na instalacji przemysłowe – studium przypadku. Ćwiczenie warsztatowe (z aktywnym udziałem uczestników) dotyczące przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa układu procesowego (układów procesowych) z wykorzystaniem metodyki w szeregu PrHA – HAZOP – (ETA) – AWZ

 

 

 

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę przez uczestników oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

 

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl