Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Dokumentacja Powypadkowa

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105 poz.870)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14 poz. 80 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jej dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237 poz. 2015)

 

Cena : 200 zł – 300 zł netto

 

Składanie zamówienia:  W celu złożenie zamówienia na wykonanie Dokumentacji Powypadkowej  należy złożyć zapytanie na adres e-mail bhp@asekor.pl z uwzględnieniem podstawowych informacji dotyczących wypadku.

 

Więcej informacji o Dokumentacji Powypadkowej znajdziesz poniżej.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

W zależności od okoliczności wyróżniamy następujące wypadki:

 

Wypadki przy pracy – lekkie, ciężkie, śmiertelne, zbiorowe.

Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy.

Wypadki w drodze do i z pracy.

 

Najczęściej pracodawca ma do czynienia z wypadkiem przy pracy, definiowanym jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

 

Każde zgłoszenie wypadku przez poszkodowanego lub świadka nakłada na pracodawcę obowiązek jego zbadania i udokumentowania, a w szczególności:

1. Podjęcia wszelkich środków eliminujących lub ograniczających zagorzenie.

2. Zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

3. Powiadomienia przy wypadku ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym państwowej inspekcji pracy i prokuratury.

4. powołania komisji powypadkowej celem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

 

Oferujemy w ramach świadczenia usługi przeprowadzenie postępowania powypadkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie pełnej dokumentacji obejmującej:

1. Protokołów powypadkowych.

2. Kart wypadku.

3. Wyjaśnień poszkodowanych i informacji od świadków.

4. Kart Z-KW dla GUS.

5. Na wniosek poszkodowanego sporządzenie niezbędnej dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania.

 

Dokumentację należy sporządzić w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku przez poszkodowanego.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat.

 

Podejmujemy się również weryfikacji i korekty dokumentacji powypadkowej, dokończenia przerwanego lub zawieszonego postępowania. Zapewniamy wsparcie przy realizacji ustalonych wniosków i działań profilaktycznych zamykających postępowanie powypadkowe.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl