Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Inne specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznych

Podstawa prawna

 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Pomiary i badania instalacji technicznych są podstawą rzetelnej oceny parametrów ruchowych instalacji. Pozwalają one określić czy instalacja jest sprawna technicznie i bezpieczna w eksploatacji, a także czy nie stanowi zagrożenia dla osób trzecich.

 

Zrealizowanie pomiarów instalacji technicznych w sposób fachowy wymaga profesjonalnego przeszkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Prowadzone przez nas szkolenia spełniają oba te wymagania, jednakże istotne jest, że obie części wzajemnie się przenikają: na teorii wzbogacamy zajęcia o kwestie praktyczne, a na praktyce przypominamy elementy teoretyczne i pokazujemy jak należy je wykorzystać w codziennej pracy.

 

Wykonujemy pełen zakres badań odbiorczych i okresowych nn i sn, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami:

– pomiary parametrów pętli zwarcia ( także z wyłącznikami RCD),
– pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B,
– pomiary rezystancji izolacji instalacji,
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych,
– pomiary rezystancji uziemień metodą klasyczną i udarową,
– pomiary biegunowości i kolejności faz,
– pomiary ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,
– pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian,
– badania elektronarzędzi,
– badania instalacji odgromowych,
– badania kabli niskiego i średniego napięcia,
– pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i średniego napięcia,
– badania transformatorów,
– badania, przeglądy, remonty i konserwacje stacji transformatorowych średniego napięcia,
– zdalne pomiary temperatury aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia,
– kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994. art.62, ust.1, pkt 2,
– badanie parametrów baterii kondensatorów statycznych,
– pomiary obciążeń kabli i przewodów,
– inne specjalistyczne pomiary.

 

 

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl