Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Nadzór BHP na budowach

Powierz swoją budowę profesjonalistom!

Przepisy nakładają obowiązek odpowiedniej koordynacji prac zarówno na Inwestora, Generalnego wykonawcę jak i na firmy podwykonawcze. Oferujemy realizację zagranicznych i krajowych projektów budowlanych w oparciu o sprawdzone procedury, poprzedzoną szczegółową analizą zagrożeń oraz wdrożeniem autorskich rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem pracy. Na każdym etapie inwestycji jesteśmy wsparciem dla Inwestora, Kierownika budowy oraz pracowników firm podwykonawczych. Skuteczność naszych działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenach budów została potwierdzona uhonorowaniem obsługiwanych przez nas budów nagrodami w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy „Buduj Bezpiecznie” już 7 razy!  Poniżej przedstawiamy nasze osiągnięcia oraz ofertę współpracy.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Przemawiają za nami liczby ( statystyka Nadzoru BHP ASEKOR - dane  na  rok 2019r):

 

liczba zrealizowanych projektów budowlanych: 117

liczba Specjalistów BHP:  35

liczba nagród i wyróżnień: 7

liczba wypadków ciężkich: 3

liczba wypadków śmiertelnych: 0

 

Jak pracujemy?

 

Marka ASEKOR powstała w roku 2009 jako odpowiedz na wzrastające zapotrzebowanie rynku budowlanego na zapewnienie profesjonalnych i kompleksowych usług w zakresie BHP. Bazując na zdobytym doświadczeniu wspieramy przedsiębiorcze działania. Dokładamy wszelkich starań, aby marka naszej firmy kojarzyła się Klientom z profesjonalizmem oraz zaangażowaniem.

Oferujemy wsparcie dla Inwestora w przygotowaniu zapisów umowy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań formalnych, egzekwowania przestrzegania przepisów i zasad bhp na terenie budowy, reagowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Na etapie planowania i projektowania przeprowadzamy analizę i ocenę ryzyka związaną z realizacją inwestycji. Jej wyniki są podstawą do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy - Plan BIOZ. Wykonawców wspieramy w opracowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót – IBWR oraz w rozwiązywaniu problemów na terenie budowy.

 

Wybrane projekty realizowane przez firmę ASEKOR: 

 

Autostrada A1 - Łódź

Centrum Handlowe IKEA - Lublin

BASF Polska Sp. z o.o. – Środa Śląska

KODAK tower - Manchester (UK)

Whirlpool Polska – Wrocław

XEOS (Lufthansa) – Środa Śląska

Nestle Purina – Nowa Wieś Wrocławska

MONDELEZ International – Bielany Wrocławskie

THULE Sp. zo.o. – Huta Szklana

Elektrownia Opole

LG – Biskupice Podgórne

3M - Wrocław

Dandara Ltd – wyspa Jersey (UK)

Rockwool – Małkinia

S. C. JOHNSON & SON   – Gorzów Wielkopolski

EOBUWIE  – Zielona Góra

VANTAGE development- Wrocław, Warszawa

 

 

 mapa budów

 

 

Nadzorowane przez nas projekty wielokrotnie zostały nagrodzone w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy "Buduj Bezpiecznie":

 

  • 1 miejsce – Budowa Basf (woj. dolnośląskie) – 2014

  • 1 miejsce – BudowaThule (woj. wielkopolskie) – 2013

  • 1 miejsce – Budowa Ricor (woj. wielkopolskie) - 2016

  • 2 miejsce – Budowa Karton - Pak (woj. wielkopolskie) – 2016

  • 3 miejsce – Budowa Medelez (woj. dolnośląskie) – 2016

  • 2 miejsce – budowa XEOS (woj. dolnośląskie) – 2018

  • Wyróżnienie – budowa BASF (woj. dolnośląskie) - 2018

Podstawowa obsługa projektu budowlanego obejmuje nadzór BHP i PPOŻ na terenie budowy w zakres, którego wchodzą:

 

▪współudział przy tworzeniu planu BiOZ,

▪prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy,

▪kontrola stanu bezpieczeństwa stanowiskach pracy (raporty bhp z kontroli),

▪współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy na budowie.

 

Kontrola firm podwykonawczych z zakresu:

 

▪weryfikacja dokumentacji IBWR,

▪bieżąca kontrola organizacji stanowisk pracy,

▪stanu technicznego stosowanego sprzętu budowlanego,

▪posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich oraz uprawnień,

▪weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych,

▪badania trzeźwości pracowników.

 

W ramach współpracy ze służbami BHP Generalnego Wykonawcy, Inwestora, Inwestora Zastępczego, PIP, i innymi wykonujemy następujące zadania:

 

▪weryfikacja: szkoleń BHP, badań lekarskich, kwalifikacji i uprawnień pracowników,

▪audyt sprzętu budowlanego podlegającego pod dozór UDT,

▪oznaczenie terenu inwestycji:

- wydzielenia i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych zgodnie z planem organizacji budowy,

- umieszczenie znaków BHP dotyczących zasad poruszania się na terenie budowy,

- rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego,

- rozmieszczenie oznakowania ewakuacyjnego i dróg komunikacji i ewakuacji wraz z punktami zbornymi.

▪określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy,

▪przeprowadzanie szkoleń wprowadzających BHP dla pracowników,

▪bieżąca kontrola placu budowy i odbiory stanowisk pracy, ustalenie wydzielenia stref niebezpiecznych, omówienie z podwykonawcami zagrożeń w obrębie wykonywania prac,

▪sporządzenie dziennego raportu BHP,

▪organizacja spotkania BHP z udziałem podwykonawców,

▪wykonanie zaleceń pokontrolnych BHP Inwestor,

▪udział w spotkaniach koordynacyjnych,

▪udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

▪udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych,

▪prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów podwykonawców,

▪doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP,

▪współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy na budowie.

 Zapraszamy do współpracy!

 

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl