Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Obsługa BHP firm Produkcyjnych

Podstawa prawna

W związku z szeregiem obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Kodeksie Pracy oraz przepisach towarzyszących, prowadzimy szeroką ofertę usług pozwalających na ich realizację.

 

Forma współpracy jest ustalana indywidualnie.

 

Jesteśmy elastyczni, dostosujemy się do potrzeb Klientów.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

SZKOLENIA BHP:

 

▪szkolenia wstępne pracowników,

▪szkolenia okresowe pracowników,

▪szkolenia dla pracodawców,

▪szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,

▪szkolenia ppoż dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów w firmie,

▪szkolenia specjalistyczne, np. dla operatora wózków widłowych.

 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI:

 

▪sporządzanie analizy ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

▪opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,

▪sporządzanie dokumentacji powypadkowej pracowników,

▪sporządzanie regulaminu pracy oraz szczegółowych procedur tematycznych,

▪okresowe analizy stanu bhp,

▪monitorowanie terminów obowiązkowych szkoleń i badań pracowników,

▪przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu,

▪opracowanie dokumentacji DTR.

 

KONTROLE:

 

▪przeprowadzanie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,

▪pisemne informowanie o stwierdzonych zagrożeniach w dziedzinie BHP oraz wnioskowanie o ich usunięcie,

▪ zgłaszanie pracodawcy wniosków dotyczących wymogów BHP i przeciwpożarowych (PPOŻ), do opracowanych planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy odnoszących się do BHP i P.POŻ,

▪uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji odnoszących się do BHP oraz ich opiniowanie,

▪informowanie o istniejących zagrożeniach zdrowia i życia w pracy,

▪współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w zakładzie pracy,

▪legalizacja oraz serwis podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnice, hydranty, węże gaśnicze,

▪pomiary środowiska pracy,

▪nadzór nad firmami zewnętrznymi przeprowadzającymi prace remontowe, konserwacyjne na terenie zakładu pracy,

▪wykonywanie zadań służby BHP.

 

Zapewniamy kontakt w j. angielskim, dotyczy to szkoleń jak również sporządzania dokumentacji BHP.

 

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od wielkości i lokalizacji zakładu pracy, liczby zatrudnionych pracowników, zastanego, w chwili rozpoczęcia świadczenia usług oraz stanu bhp i ppoż.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl