Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Okresowe przeglądy ppoż

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Okresowe przeglądy ppoż powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu, urządzeń lub wykonawcy instalacji ppoż, ale nie rzadziej niż raz w roku.

 

 

Częstotliwość przeglądów dla poszczególnych elementów systemu ppoż zawiera tabela:

Elementy systemu ppoż

Częstotliwość przeglądów

Systemy oddymiania

Raz na 1 rok

Systemy sygnalizacji pożaru

Raz na kwartał

Drzwi przeciwpożarowe

Raz na 1 rok

Bramy przeciwpożarowe

Raz na 1 rok

Systemy wykrywania gazu

Raz na 1 rok

Hydranty wewnętrzne

Raz na 1 rok

Hydranty zewnętrzne

Raz na 1 rok

Gaśnice, agregaty

Raz na 1 rok

Oznakowanie bezpieczeństwa

Na bieżąco

Oświetlenie awaryjne

Raz na 1 rok

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Raz na 1 rok

 

 

 

Okresowych przeglądów ppoż dokonują w naszej firmie osoby posiadające stosowne uprawnienia.

 

Podczas przeglądu szczególną uwagę należy zwrócić na stan urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków. Przegląd należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w normach. Kontroli dotyczą takie elementy jak:

 

▪wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy,

▪oznakowanie ewakuacyjne,

▪oznakowanie przeciwpożarowe,

▪instrukcja pożarowa obiektu,

▪stan techniczny suchych pionów i hydrantów,

▪dojazd do obiektu dla służb pożarniczych,

▪składowanie materiałów łatwopalnych,

▪stan techniczny systemów alarmowych.

 

 

Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektu jest udokumentowane w postaci raportu ze wskazaniem odstępstw od obowiązujących przepisów i wymagań prawnych.

 

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od ilości, typu systemu ppoż oraz lokalizacji obiektu.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 299 zł od 499 zł od 799 zł od 1499 zł

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl