Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i ppoż

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719).

 

PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa.

 

PN-N-01256-2:1992 (Pn-92/N-01256/02) Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.

 

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe.

 

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zapewnić odpowiednie wyposażenie w sprzęt ppoż i właściwe oznakowanie zarówno urządzeń gaśniczych jak i dróg ewakuacji. 

 

Prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne i ppoż zapewnia:

▪szybką i bezpieczną ewakuację ludzi ze strefy zagrożonej lub objętej pożarem,

▪łatwe zlokalizowane sprzętu gaśniczego,

▪swobodny dostęp do sprzętu gaśniczego.

 

Częstotliwość wymiany znaków:

▪gdy dojdzie do uszkodzenia nawierzchni znaku,

▪gdy wystąpią znaczne zarysowania,

▪gdy znak bezpieczeństwa straci swoje właściwości fotoluminescencyjne (świecenia w ciemności).

 

Oferujemy oznakowanie dróg ewakuacyjnych i systemu ppoż w obiektach niezależnie od ich przeznaczenia, a w szczególności:

▪dróg, wyjść i kierunków ewakuacji,

▪miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,

▪oznakowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

▪lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu,

▪pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

▪inne urządzenia wchodzące w skład systemu ppoż.

 

W ramach współpracy dokonujemy również oceny wyposażenia budynków, obiektów budowlanych i terenów w znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe oraz świadczymy usługi dostaw i montażu brakującego sprzętu. Pomagamy w doborze znaków spełniających wymagania norm.

 

Oznakowanie odbywa się na podstawie przygotowanego przez naszych specjalistów planu oznakowania oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

 

Montowane przez nas posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.

 

Koszt usługi zawiera cenę znaków oraz opłatę serwisową związaną z montażem.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl