Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pomiary ciągłości PE

Podstawa prawna

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

PN-HD 60364:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Przewód ochronny PE: to przewód przeznaczony do celów bezpieczeństwa np., ochrony przed porażeniem elektrycznym. Przepływ prądu przez przewód ochronny powinien spowodować zadziałanie mechanizmów samoczynnego wyłączenia zasilania.


Jako przewody ochronne mogą być stosowane:

▪żyły w przewodach wielożyłowych lub kablach,

▪izolowane lub gołe przewody prowadzone we wspólnej osłonie z przewodami fazowymi,

▪ułożone na stałe przewody gołe lub izolowane,

▪metalowe powłoki, ekrany i pancerze kabli, metalowe osłony przewodów oraz metalowe rury i kanały instalacyjne pod warunkiem, że zapewniona jest ciągłość elektryczna tych elementów przez konstrukcję lub przez odpowiednie połączenie.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym prace naprawcze lub modernizacyjne instalacji elektrycznej, należy w właściwy sposób oznakować przewód ochronny, umożliwiając jego identyfikację - zestawienie koloru zielonego i żółtego, przy czym jeden z tych dwóch kolorów powinien obejmować od 30% do 70% powierzchni, a drugi zajmować pozostały obszar.

 

Przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, fizycznymi i termicznymi.


Pomiar ciągłości przewodów ochronnych to jeden z rodzajów pomiarów wykonywanych podczas sprawdzeń odbiorczych i okresowych.

 


Pomiar ciągłości elektrycznej dla przewodów ochronnych należy wykonać w:

▪połączeniach wyrównawczych głównych,

▪połączeniach wyrównawczych dodatkowych,

▪dla przewodów czynnych w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych,

▪po raz kolejny po usunięciu przyczyny uszkodzenia.

 

Wykonujemy pomiary ciągłości za pomocą urządzeń pomiarowych posiadających świadectwo wzorcowania.

 

Pomiarów dokonuje kwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe.

 

Połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne dla oględzin i badań.

 

Pomiary są wykonywane prądem stałym z zachowaniem parametrów określonych w PN. Pomiaru dokonuje się dwa razy tzn. w obu kierunkach przepływu prądu, a jego dokładność mieści się powyżej 30%. Główny wynik pomiaru jest średnią arytmetyczną.

 

Z oględzin i badań przewodów ochronnych sporządzany jest protokół pomiarów.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl