Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pomiary elektryczne

Podstawa prawna

 

Do wykonywania pomiarów elektrycznych są zobowiązani zarządcy oraz właściciele budynków. Mówią o tym:

 

Ustawa Prawo Budowlane w art. 5:

„Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym

 

Ustawa Prawo Budowlane w art. 62:

„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej

 

Dodatkowo wykonywania pomiarów elektrycznych wymaga Polska Norma PN-HD 60364-6.

 

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Wykonujemy pełen zakres badań odbiorczych i okresowych nn i sn, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami:

 

▪ pomiary parametrów pętli zwarcia ( także z wyłącznikami RCD),

▪ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

▪ pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych,

▪ pomiary rezystancji uziemień metodą klasyczną i udarową,

▪ pomiary biegunowości i kolejności faz,

▪ pomiary ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,

▪ pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian,

▪ badania elektronarzędzi,

▪ badania instalacji odgromowych,

▪ badania kabli niskiego i średniego napięcia,

▪ pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i średniego napięcia,

▪ badania transformatorów,

▪ badania, przeglądy, remonty i konserwacje stacji transformatorowych średniego napięcia,

▪ zdalne pomiary temperatury aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia,

▪ kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach        budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994. art.62, ust.1, pkt 2,

▪ badanie parametrów baterii kondensatorów statycznych,

▪ pomiary obciążeń kabli i przewodów,

▪ inne specjalistyczne pomiary.

 

 

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl