Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pomiary elektryczne

Podstawa prawna

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [ Dz. U. z 2013 r. poz. 1409].

 

Cena wykonania: od ??? zł brutto

 

Zapisy:  W celu złożenia zamówienia na przeprowadzenie pomiarów elektrycznych należy przesłać zapytanie na adres: bhp@asekor.pl.

 

Więcej informacji o pomiarach elektrycznych znajdziesz poniżej.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Skutki nie wykonania pomiarów elektrycznych:

 

▪ śmierć pracownika w wyniku porażenia prądem elektrycznym,

▪ Państwowa Inspekcja Pracy lub Państwowa Straż Pożarna może zastosować karę finansową wobec braku posiadania protokołu z przeprowadzonego pomiaru elektrycznego,

▪ wystąpienie pożaru wyniku zwarcia instalacji elektrycznej,

▪ firma ubezpieczeniowa wyniku braku protokołu z pomiaru elektrycznego nie wypłaci odszkodowania.

 

Celem pomiarów elektrycznych jest dokonanie sprawdzenia instalacji elektrycznej w badanym budynkach, zakładach oraz dokonanie sprawdzenia zainstalowanych urządzeń elektrycznych na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

Pierwszym etapem dokonywanych przez nas pomiarów elektrycznych są oględziny danego miejsca, w czasie których sprawdzana jest izolacja przewodów elektrycznych, poprawność podłączenia urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu tych czynności dokonujemy pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiaru rezystencji izolacji oraz przeprowadzamy badanie wyłączników różnicowo prądowych.

 

Utrzymanie odpowiedniego stanu instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych jest obowiązkiem dostawcy energii elektrycznej, właściciela lub zarządzy budynku oraz użytkownika lokalu.

 

Według art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [ Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)] pomiary elektryczne wykonuje się zawsze przed oddaniem obiektu do użytku. Dotyczy to obiektów, w których zainstalowano lub zmodernizowano instalacje elektryczne lub urządzenia elektryczne. Pomiary elektryczne mają za zadanie potwierdzić przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania urządzeń ochronny przeciwporażeniowej.

 

Okresowa kontrola instalacji elektrycznych w obiekcie budowlanym w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

 

Pomiary eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych wykonuje się w zależności od rodzaju pomieszczenia:

 tabela

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 299 zł od 499 zł od 799 zł od 1499 zł

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl