Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pomiary instalacji odgromowe

Podstawa prawna
 Instalacja odgromowa: to instalacja chroniąca obiekty przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Ma za zadanie odprowadzenie prądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.
 
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
 
 
 

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Instalacja odgromowa: to instalacja chroniąca obiekty przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Ma za zadanie odprowadzenie prądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

 

Na system odgromowy składają się:

▪zwody –linki ze stali ułożone na dachu, przejmujące prąd piorunowy,

▪przewody odprowadzające – łączą zwody z przewodami uziemiającym.

▪przewody uziemiające – łączą przewody odprowadzające z uziomami,

▪uziom - przedmiot metalowy znajdującym się w ziemi.

 

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym instalacja piorunochronna powinna być badana co najmniej raz na 5 lat. Zaleca się, aby w protokole sprawdzenia okresowego był podany przedział czasu do następnego sprawdzenia okresowego. Krótsze okresy między sprawdzeniami powinny być zastosowane w przypadku:

▪miejsc pracy lub pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,

▪miejsc pracy lub pomieszczeń, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,

▪obiektów komunalnych,

▪terenów budowy (bezwzględnie układ sieci TN-S),

▪instalacji bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

 

Badanie okresowe instalacji odgromowej obejmuje:

▪sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania,

▪sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego,

▪wykonanie pomiaru rezystancji uziomu,

▪sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

 

Rodzaje stosowanych metod pomiaru rezystancji uziemień:

▪metoda techniczna - metoda amperomierza i woltomierza, pomiary małych wartości rezystancji,

▪metoda kompensacyjna (zerowa) - polega na porównaniu napięcia uziomowego ze spadkiem napięcia na rezystorze o regulowanej rezystancji (potencjometrze) i bezpośrednim odczycie rezystancji uziemienia, gdy ww. napięcia są sobie równe. Pomiar wartości rzędu kilku do kilkuset Ω,

▪metoda mostkowa – pomiary gdzie punkty obwodu są połączone („zmostkowane”) przez wskaźnik zrównoważenia (przyrząd mierzący prąd lub napięcie), który wykrywa występowanie między tymi punktami różnicy potencjałów, w szczególnym przypadku zerowej. Daje możliwość określania nawet bardzo niewielkich zmian rezystancji.

 

Wykonujemy pomiary instalacji odgromowej za pomocą urządzeń pomiarowych posiadających świadectwo wzorcowania.

 

Pomiarów dokonuje kwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe.

 

Badanie okresowe instalacji odgromowej kończy się wydaniem protokołu pomiarów.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl