Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego

Podstawa prawna

 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie miejsc pracy.”

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Przeprowadzamy badania natężenia oświetlenia w zakładach pracy, firmach administracyjnych jak i produkcyjnych, instytucjach publicznych oraz we wszystkich miejscach gdzie konieczny jest właściwy poziom i jakość oświetlenia.

Wykonujemy następujące rodzaje pomiarów oświetlenia:

oświetlenie ogólne - równomierne oświetlenie pewnego obszaru bez uwzględnienia szczególnych wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jego części,

oświetlenie miejscowe - dodatkowe oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych ; stosowane w celu zwiększenia natężenia oświetlenia, uwidocznienia szczegółów,

oświetlenie złożone - oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego oraz oświetlenia miejscowego,

oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne - oświetlenie awaryjne przeznaczone jest do stosowania przy awarii oświetlenia podstawowego.

 

Oświetlenie o odpowiednio dobranych cechach zapewnia wystąpienie stanu widzenia zwanego wygodą widzenia. Właściwe oświetlenie przynosi wiele korzyści: bezpośredni i wyraźny wzrost wydajności, ograniczenie zmęczenia wzroku podczas wykonywania pracy, jak i zmniejszenie liczby wypadków oraz poprawę samopoczucia i ogólnej atmosfery pracy.

 

Podstawowe parametry oświetlenia:

natężenie oświetlenia: jest to gęstości powierzchniowa strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię wyrażona w luksach [lx],

równomierność oświetlenia: proporcja między najmniejszą zmierzoną wartością natężenia oświetlenia występującego na danej płaszczyźnie, a średnim natężeniem oświetlenia na wspomnianej płaszczyźnie,

rozkład luminancji w polu pracy wzrokowej: wartości kontrastów luminancji płaszczyzn ze sobą sąsiadujących lub na które bezpośrednio przenoszony jest wzrok,

olśnienie: przebieg (stan) procesu widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów, lub jedno i drugie, w wyniku niewłaściwego rozkładu luminancji,

barwa światła: określa się za pomocą tzw. temperatury barwowej (Tc), na podstawie której można wyodrębnić trzy grupy: ciepła, pośrednia i zimna,

współczynnik oddawania barw: określa, jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych przedmiotów. Im współczynnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej,

migotanie i efekt stroboskopowy: wrażenie niestabilności wzrokowej występuje, gdy poruszające się ciało oświetlane jest migającym światłem.

 

Dobór poziomu natężenia oświetlenia zależy od wykonywanej pracy wzrokowej, a w szczególności:

▪stopnia trudności pracy wzrokowej,

▪wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej.

 

Zalecane natężenie oświetlenia, w zależności od stopnia pracy wzrokowej:

▪rozpoznanie rysów twarzy – 20 lx,

▪wykonywanie prostych czynności – 50 lx,

▪spawanie – 300 lx,

▪obsługa komputera, prace biurowe – 500 lx,

▪montaż precyzyjny, mechanika precyzyjna – 1000 lx,

 

Częstotliwość powtarzania pomiarów natężenia oświetlenia:

▪po oddaniu pomieszczeń do użytku,

▪przy uruchamianiu nowych stanowisk pracy,

▪po dokonaniu zmian w obrębie pomieszczeń/stanowisk pracy (np. dodawanie ścian, sufitów, wymiana opraw oświetleniowych, itp.).

 

Okresowo co 5 lat wykonuje się badania pomiarów oświetlenia awaryjnego.

 

Pomiary parametrów oświetlenia elektrycznego wykonuje się za pomocą luksomierzy wyposażone w fotoelektryczne ogniwa krzemowe lub selenowe

 

Prowadzimy pomiary oświetlenia przy użyciu luksomierzy, które zostały poddane okresowemu sprawdzeniu i posiadają aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Główny Urząd Miar.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 299 zł od 499 zł od 799 zł od 1499 zł

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl