Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pomiary ochrony skuteczności przeciwnarażeniowej przez samoczynne wyłączenie

Podstawa prawna

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [ Dz. U. z 2013 r. poz. 1409].

 

Cena wykonania: od ??? zł brutto

 

Zapisy:  W celu złożenia zamówienia na przeprowadzenie pomiarów ochrony skuteczności przeciwnarażeniowej przez samoczynne wyłączenie należy przesłać zapytanie na adres: bhp@asekor.pl.

 

Więcej informacji o pomiarach ochrony skuteczności przeciwnarażeniowej przez samoczynne wyłączenie znajdziesz poniżej.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenia zasilania (tzw. pomiar skuteczności zerowania). Pomiar ten polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające, tj. wyłącznik różnicowo prądowy, wkładka topikowa odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia elektrycznego.

 

Według art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [ Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)] pomiary elektryczne, do których zaliczamy sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wykonuje się zawsze przed oddaniem obiektu do użytku. Dotyczy to obiektów, w których zainstalowano lub zmodernizowano instalacje elektryczne lub urządzenia elektryczne. Pomiary elektryczne mają za zadanie potwierdzić przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania urządzeń ochronny przeciwporażeniowej.

 

Okresowa kontrola instalacji elektrycznych w obiekcie budowlanym w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Kontrola instalacji elektrycznych raz w roku powinna być przeprowadzana w sytuacji narażenia instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, w tym ochrony przeciwporażeniowej na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

 

Szkodliwe warunki w pomieszczeniach pracy wymuszające badanie instalacji elektrycznych co roku występują :

▪ pomieszczenia o wyziewach żrących substancji chemicznych,

▪ pomieszczenia zagrożone wybuchem,

▪ pomieszczenia bardzo wilgotnych o wilgotności ok. 100% i przejściowo wilgotnych wilgotności > 75%,

▪ na otwartej przestrzeni,

▪ w pomieszczeniach o temperaturze ponad 35 ° C,

▪ zagrożone pożarem.

 

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

 

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 299 zł od 499 zł od 799 zł od 1499 zł

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl