Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pozwolenie zintegrowane

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013. nr 25. poz. 1232 z późń. zm.).

 

 Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późń. zm.).

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późń. zm.).

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późń. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. nr 1169).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016r. nr 71)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014r. nr 1183)

 

 

 

Więcej informacji o pozwoleniach zintegrowanych znajdziesz poniżej.

 

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska min. w:

▪przemyśle energetycznym, chemicznym i mineralnym,

▪produkcji i obróbce metali,

▪obiektach utylizacji odpadów,

▪produkcji masy włóknistej,

▪uboju zwierząt,

▪produkcji i przetwórstwie produktów spożywczych,

▪produkcji wyrobów mleczarskich,

▪hodowli drobiu, trzody chlewnej,

▪innych rodzajach działalności, które generują zanieczyszczenia będące zagrożeniem dla środowiska.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać informacje wymagane w przypadku wniosków o wydanie pozwoleń:

▪na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,

▪wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i ziemi,

▪na wytwarzanie odpadów,

▪wodnoprawnego na pobór wód.

 

Wydanie pozwolenia zintegrowanego podlega opłacie skarbowej.

 

W ramach współpracy proponujemy:

1. Opracowanie dokumentacji (wniosku) do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

2. Kompletowanie do wniosku wymaganej dokumentacji.

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem i zależy min. od rodzaju instalacji.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl