Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

System Zarządzania BHP

Podstawa prawna

 

Pomocne w tworzeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są wytyczne zawarte w normach:

1. Polska Norma (PN)-N 18001:2007,

2. Brytyjska Norma BS OHSAS (Occupational health and safety management systems) 18001:2007.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

System Zarządzania BHP jest skierowany do przedsiębiorstw, których celem jest zapewnienie długotrwałego zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa dla personelu.

 

Korzyści wynikające z wprowadzenia Systemu zarządzania BHP:

 

1. Poprawa kultury bezpiecznej pracy przez zwiększenie świadomości i motywację.

2. Stała kontrola nad wypełnianiem obowiązków prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Rozpoznanie ryzyka i jego kontrola, co przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i związanych z tym kosztów jakie pracodawca ponosi w związku z przestojem produkcji.

4. Kreowanie korzystnego wizerunku w środowisku klientów, dostawców, władz oraz inwestorów.

 

Najważniejszym elementem Systemu Zarządzania BHP są:

 

1. Ustalenie polityki w zakresie tematyki BHP.

2. Określenie celów oraz programu zarządzania.

3. Wypełnienie założeń programu zarządzania.

4. Zwiększanie świadomości i kompetencji pracowników przez prowadzenie szkoleń.

5. Utrzymanie poziomu zarządzania po przez nadzór i monitoring.

 

 

Rozpoczęcie prac związanych z stworzeniem Systemu Zarządzania BHP wiąże się z przeprowadzeniem audytu wstępnego, którego celem jest ustalenie aktualnego stanu BHP w przedsiębiorstwie oraz możliwości dostosowania do wymagań normy. Dla zapewnienia płynnej pracy sporządzamy harmonogram zadań wdrożeniowych.

 

W ramach prowadzonych z klientem konsultacji zostanie opracowana stosowna dokumentacja systemowa.

Zapewniamy przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej z zakresu PN - N 18001 i BS OHSAS 18001 oraz audytorów wewnętrznych.

Przed audytem certyfikującym wykonujemy wewnętrzny audyt końcowy, celem stwierdzenia możliwych braków i służymy pomocą w podjęciu działań naprawczych.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl